AFA 2011 ANNUAL REPORT – FINAL


AFA 2011 ANNUAL REPORT – FINAL

Advertisements

ປັບປຸງຫ້ອງສະໝຸດສະມາຄົມ

ສະມາຄົມວິຊາຊີບ ນັກບັນຊີ ແລະ ນັກກວດສອບອິດສະຫຼະ ໄດ້ມີການປັບປຸງຫ້ອງສະໝຸດທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຄົ້ນຄ້ວາຂອງສະມາຊິກ ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຊື້ປຶ້ມໃໝ່ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດຫຼາຍກ່ວາ 20ຫົວ ເຊັ່ນ:

IFRS 2012

Interpretation and Application of IFRS 2012

Corporate Finance 2012

ແລະ ອື່ນໆອີກເປັນຈຳນວນຫຼາຍ…………..

ມອບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ຊຸດທີ11

ວັນທີ 03/05/2012 ທີ່ຊັ້ນ 8 ອາຄານຕະຫຼາດ ຫຼັກຊັບ ເວລາ 17:00

ໄດ້ມີພິທີມອບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ທີ່ປືກສາບັນຊີ ຊຸດທີ 11

ໃຫ້ກຽດເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ພູເພັດ ຄຳພູນວົງ ກຳມະການສູນກາງພັກ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ.

ກະກຽມຮັບປະກາດສະນີຍະບັດຊຸດທີ 11

20/04/2012

10ໂມງເຊົ້າ ປະຊຸມຄະນະ ຫ້ອງການປະຈຳການ ສະມາຄົມ ..

ຕົກລົງເລື່ອງ ວັນ ເວລາ ແລະ ສະຖານທີ່ ຈັດງານ ຮັບໃບປະກາດສະນີຍະບັດ ທີ່ປຶກສາບັນຊີ ຊຸດທີ 11